6e en laatste deel van de RGPG-seminarserie georganiseerd door EQUAL ACADEMY! "Sancties bij de niet-naleving van de GDPR" - DPA (CC by 2.0)
Photo: DPA (CC by 2.0)

- door Equal team

6e en laatste deel van de RGPG-seminarserie georganiseerd door EQUAL ACADEMY! "Sancties bij de niet-naleving van de GDPR"

De GDPR geeft de Gegevensbeschermingsautoriteit de bevoegdheid om bij niet-naleving van de GDPR administratieve geldboetes op te leggen die ‘doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn’.

De GDPR geeft de Gegevensbeschermingsautoriteit de bevoegdheid om bij niet-naleving van de GDPR administratieve geldboetes op te leggen die ‘doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn’.

Deze beschrijving is niet uit de lucht gegrepen: de boetes in de verordening zijn geplafonneerd op 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet, of 10 miljoen euro en 2% van de jaaromzet! De GDPR laat de lidstaten echter vrij om te bepalen welke administratieve geldboetes ze opleggen aan de autoriteiten en openbare instellingen. In de wetteksten die momenteel voorliggen bij het Federale Parlement, zou de federale wetgever de administratieve geldboetes vastgelegd in de GDPR slechts op een gedeelte van de openbare sector toepassen, namelijk op ‘publiekrechtelijke rechtspersonen die goederen of diensten aanbieden op een markt’.

In het seminarie gaan we na wie deze publiekrechtelijke rechtspersonen precies zijn en welk beleid op hen van toepassing is. We plaatsen vraagtekens bij dit voorkeursbeleid voor de non-profitsector, onderzoeken de grondwettelijkheid ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel en reiken alternatieve sancties aan voor de administratieve geldboetes.

Alle praktische informatie is beschikbaar op de EQUAL ACADEMY-website.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.