Christophe Dubois

Christophe Dubois

Als advocaat ben ik gespecialiseerd in overheidsopdrachten en PPP, en daarnaast ook in openbare financiën. Ik begeleid overheidsinstellingen tijdens de vormgeving en uitvoering van infrastructuurprojecten.

De hulp die ik aanbied, komt van pas in de verschillende stadia van de uitvoering van dergelijke projecten: wegen, sportcentra, elektronische communicatienetwerken, ziekenhuizen, enz. Als de overheid een beroep wil doen op de dienstverlening van derden, rijst de vraag welke procedure er moet worden gehanteerd om een of meer privépartners te selecteren. Mijn opdracht van jurist in die verschillende stadia kan als volgt worden samengevat: vaststelling van de behoeften en evaluatie van de gevolgen voor de begroting (SEC 2010), opstelling van de aanbestedingsdocumenten, onderzoek en vergelijking van de inschrijvingen, opstellen van gunningsbeslissingen. Voor bepaalde projecten ga ik ook na of er een publiek-publiek partnerschap mogelijk is.

Elk project is weer anders. Daar hou ik van. Bovendien vullen de verschillende disciplines - recht, begroting en techniek - die tijdens zo'n partnerschap aan de orde komen elkaar mooi aan. Ik moet dus samenwerken met deskundigen in al die domeinen: een fijne remedie tegen verveling! Door aan projecten van openbaar nut te werken, kan ik concreet een verschil maken. En dat vind ik ook belangrijk.

Wat ik leer en ervaar geef ik door tijdens opleidingen. Ik publiceer ook met regelmaat artikelen in verschillende tijdschriften over het publiekrecht. Verder ben ik ook een fervent wijnkenner en een fan van stripverhalen.

Wat me over de streep heeft gehaald bij EQUAL, is vooral het klimaat van samenwerking en participatie. EQUAL geeft me de mogelijkheid om mijn eigen keuzes te maken, om mijn plaats te vinden in een gezamenlijk project en om professioneel en persoonlijk te groeien in harmonie met de waarden die ik belangrijk vind.