Gautier Rolland

Gautier Rolland

Nadat ik in 2016 mijn diploma in de rechten heb behaald aan de Katholieke Universiteit van Louvain (UCL) en na diverse ervaringen te hebben opgedaan in de publieke sector in België en in het buitenland, heb ik mij in oktober 2017 bij EQUAL.

Ik werk aan dossiers die onder het domein van het publiekrecht vallen en, meer in het bijzonder, onder het recht inzake de overheidsopdrachten. Mijn rol bestaat uit het bijstaan van publieke overheden en hun economische partners doorheen de verschillende fases van de overheidsopdrachten: het opstellen en de gunning van de opdrachten en de geschillenoplossing. Ik help de overheden en hun partners om de geldende procedures na te leven en antwoord op de problemen die ze dagelijks kunnen tegenkomen.

Hoewel de overheidsopdrachten mij in het bijzonder aanspreken, boekt het publiekrecht in het algemeen me. Ik ben gepassioneerd door de publieke zaak: relaties tussen publieke overheden, bedrijven en burgers evenals hun onderliggende waarden. Voor mij is het recht een hulpmiddel waardoor gemeenschappelijke regels kunnen worden uitgevoerd en waardoor een "samen-leving” op termijn kan worden gestructureerd zodat iedereen ervan kan genieten. Daarin kadert mijn rol als jurist: het recht begrijpen en helpen te begrijpen.

Het publiekrecht evolueert mee met de samenleving. Haar evolutie werd gekenmerkt door de opkomst van bepaalde waarden: de economische, sociale of ecologische duurzaamheid, het bewustzijn, de integriteit, enz. Deze waarden moeten een overtuiging worden om te kunnen samenleven. Na ervaring te hebben opgedaan in de sector van het publiekrecht in België en in het buitenland, zijn het deze waarden die mij bij Equal gebracht hebben. Het op samenwerking gebaseerde beheer van het kantoor, de grote expertise op het vlak van het publiekrecht en de teamspirit zijn eigenschappen die Equal-project afscheidt van wat er reeds bestond. Een afscheiding voor hernieuwing? Absoluut!