Isabelle Van Kruchten

Isabelle Van Kruchten

Ik leg me voornamelijk toe op overheidsopdrachten en alles wat daarbij komt kijken: gunning, uitvoering, geschillen en strafrechtelijke aspecten.

Ik adviseer zowel de overheid als de privésector vanaf de gunning van een overheidsopdracht tot de uitvoering ervan.

Vaak behandel ik ook geschillen, vooral in het kader van de gunning van overheidsopdrachten: ik stel proceduredocumenten op voor zaken die dienen voor de Raad van State of voor burgerlijke rechtbanken.

Dankzij mijn ervaring bij het Rekenhof heb ik mij ook bekwaamd in audits in het kader van overheidsopdrachten of de tenuitvoerlegging van subsidies (Belgische of Europese - EFRO, ESF, ...). In dat verband controleer ik of de verschillende voorschriften correct zijn toegepast en formuleer ik aanbevelingen voor verbetering.

Wat ik fijn vind in dit vak is dat ik mijn steentje kan bijdragen tot de realisatie van projecten, door de wensen van de cliënt te verzoenen met de juridische grenzen. In die optiek moet ik verder kijken dan de strikte toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, en me verdiepen in de sectoren waar de projecten worden uitgevoerd en actief samenwerken met de specialisten op het terrein. Deze praktijk heeft me dus ook de kans gegeven om expertise te verwerven in de bouw- en de gezondheidssector.

Ik publiceer artikelen en geef ook regelmatig opleidingen. Zo blijf ik perfect op de hoogte van juridische ontwikkelingen in een domein dat onafgebroken evolueert.

Ik heb besloten om dit vak uit te oefenen bij EQUAL omdat ik hier kan werken in een omgeving waar het accent wordt gelegd op samenwerking en een doeltreffend beheer van de dossiers in het belang van de cliënt.