Joséphine de Mévius

Joséphine de Mévius

Ik haalde een master in publiekrecht aan de Université Libre de Bruxelles en een aanvullende master (LLM) in internationaal milieurecht en -beleid aan de University of Kent.

Nadat ik in 2021 de eed aflegde aan de balie van Brussel, ging ik in 2022 aan de slag bij EQUAL.

Ik ben gespecialiseerd in milieurecht.

Zoals blijkt uit mijn academische, professionele en persoonlijke achtergrond, heb ik me altijd ingezet voor de bescherming van het milieu. Die passie heeft me ook gemotiveerd om rechten te gaan studeren. Hoewel ik de rechtspraktijk op zich initieel puur als een middel beschouwde, werd ik er al snel verliefd op. Het geeft me enorm veel voldoening om een oplossing te vinden voor een probleem en de regels te doorspitten die het maatschappelijk leven bepalen. Daarnaast ben ik ook geboeid door de grote uitdagingen van onze tijd, zoals de groeiende ongelijkheid, de klimaatopwarming en het verlies aan biodiversiteit, en hoe we daarmee omgaan.

Ik begon mijn stage bij het advocatenkantoor Haumont, Scholasse & Partners (HSP), dat bekendstaat om zijn expertise in stedenbouwkundig recht. Ik stond er overheden bij bij de ontwikkeling en implementatie van ruimtelijke instrumenten en adviseerde particulieren bij de realisatie van vastgoedprojecten, waaronder windmolenparken. De stevige basis die ik bij HSP heb verworven, wil ik nu verder verdiepen bij EQUAL, vooral omdat actief bijdragen aan de sociale en energietransitie de kern van hun filosofie vormt.

Bij EQUAL houd ik me niet alleen bezig met advies en regelgeving, maar ook met rechtszaken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het strategische aspect van sommige geschillen die het kantoor behandelt. Want zoals Ruth Ginsburg, voormalig rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, ooit zei: "Echte, duurzame verandering gebeurt stap per stap", en dossier per dossier.