Katrijn Vermeulen

Katrijn Vermeulen

Ik behaalde mijn bachelor en master in de rechten aan respectievelijk de Université de Namur en de KU Leuven. Ik specialiseerde mij vervolgens in het Europees recht aan de Universiteit van Maastricht.

In oktober 2020 sloot ik mij aan bij de balie van Brussel als advocaat-stagiair bij Equal Partners.

Binnen EQUAL ben ik actief in het domein van overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen. Ik wil mij graag inzetten voor het garanderen van een kwalitatieve dienstverlening van de overheid waarbij het publiek geld optimaal wordt gebruikt. Het naleven van de regels in alle transparantie en proportionaliteit met respect voor de mededinging is hierbij cruciaal. De regelgeving omtrent openbare aanbestedingen wordt de dag van vandaag steeds complexer door invloed van het Europees recht waarbij sociale en ecologische voorwaarden worden opgelegd. Aan de KU Leuven volgde ik een opleiding omtrent conflictbeheersing en ik ben steeds bereid om eerst naar een amicale oplossing te zoeken.

Ik sta zowel de overheid als bedrijven bij voor de naleving en toepassing van de regelgeving, waarbij ik rekening houd met zowel Belgische als Europese ontwikkelingen.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.