Louis Vansnick

Louis Vansnick

Mijn juridische expertise draait in essentie rond stedenbouw, ruimtelijke ordening, het milieu en, ruimer bekeken, het vastgoedrecht (zowel vanuit het oogpunt van de overheid als dat van de particuliere sector).

Stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu en vastgoedrecht zijn materies waarin ik de overheid maar ook de verschillende actoren in de vastgoedsector van advies dien (opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, ...) bij de aanvraag en toepassing van vergunningen, de opstelling van instrumenten voor planbeheer, het opzetten van vastgoedprojecten of vastgoedtransacties.

Ik behandel ook vragen in verband met algemeen administratief recht, openbare aanbestedingen en geschillen in verband met gemeente- of gewestbelastingen.

In al die verschillende materies behandel ik zowel geschillen die dienen voor de Raad van State als voor de rechtbanken en ik heb een ruime ervaring opgedaan in het opstellen van wet- en regelgevingsteksten.

Ik schrijf regelmatig wetenschappelijke bijdragen die verband houden met mijn activiteitengebied en ik geef ook opleidingen en seminars.

Parallel met mijn carrière als advocaat ben ik assistent aan het Centre Montesquieu d’études de l’Action publique en Maitre de Conférences aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Dat laatste betekent dat ik de cursus bouwrecht doceer aan toekomstige architecten en daarbij zowel de overheidsaspecten (ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbare aanbestedingen) als de particuliere aspecten (eigendomsrecht, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, het statuut van de architect) belicht.

Ik heb me bij het EQUAL-project aangesloten omdat ik me bewust ben van het belang van samenwerking in mijn vak. Door de expertise van alle collega's bij elkaar te brengen kunnen we juridische oplossingen voorstellen die perfect zijn toegesneden op de behoeften van de cliënt.