Sophie Jacques

Sophie Jacques

Ik werk in het administratief recht, voornamelijk het recht inzake overheidsopdrachten en ik ben vooral geïnteresseerd in de uitvoeringsfase van die opdrachten.

Dergelijke dossiers hebben vaak directe gevolgen voor het leven van de burger en vergen een langetermijnbeheer en een duurzame samenwerking met de aanbestedende dienst; dat is echt iets voor mij. Het directe contact met de overheidsdiensten ligt me uitstekend. Ook is het fijn om vakkennis samen te brengen om dit soort projecten te doen slagen.

Ik ben van meet af aan in het avontuur van EQUAL meegegaan en dat is een goede keuze gebleken voor een jonge advocate. Het werk is heel boeiend. Niet iedereen krijgt de kans om mee te werken aan de oprichting van een advocatenkantoor en het dagelijkse en strategische beheer ervan uit te stippelen. Het is heel verrijkend om met mijn collega's te kunnen praten en samen onze schouders te zetten onder dit project.