Thomas Deridder

Thomas Deridder

Na het behalen van mijn master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve, heb ik mij in oktober 2016 bij Equal en de Balie van Brussel aangesloten.

Daar ik sinds jaar en dag door de publieke zaak in het algemeen ,en het bestuursrecht in het bijzonder, ben aangetrokken, heb ik beslist om mij dag na dag in te zetten voor diverse dossiers die verband houden met overheidsopdrachten, overheidsfinanciën en gemeentefiscaliteit. Ik ben in de verschillende stadia van deze dossiers actief, met inbegrip van geschillenprocedures.

In 2014 heb ik, tevens aan de UCL, ook een master in de politieke wetenschappen behaald. Hierbij heb ik gekozen voor de optie open relaties en conflictoplossing. Deze opleiding heeft me toegelaten mijn kennis over de werking van de Belgische en Internationale organisaties in een veranderende wereld beter te begrijpen.

Met Equal neem ik deel in het inspirerende project om met een jonge ploeg op een vernieuwende manier de relaties op de werkvloer te organiseren. De idee is om met een luisteren oor te streven naar meer zelfontwikkeling,. Deze zelfontwikkeling is de motor van onze constante zoektocht naar oplossingen en nieuwe ideeën.

Mijn rechtspraktijk karakteriseert zich door te luisteren naar de noden van de cliënt. Ik beoog dan ook de ontwikkeling van een vertrouwensrelatie, gekenmerkt door pragmatisme en gezond verstand. Al onze voorstellen moeten erop gericht zijn iedereen te helpen met het oplossen van zijn of haar moeilijkheden of het realiseren van zijn of haar project. Steken we alvast de handen uit de mouwen?