Biodiversiteitsmisdrijven: boek in aantocht - Cyberyann41 - CC BY 2.0
Photo: Cyberyann41 - CC BY 2.0

- door Equal team

Biodiversiteitsmisdrijven: boek in aantocht

"In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden. Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land" is het eerste boek over biodiversiteitsmisdrijven in eigen land. Het boek vergelijkt de Vlaamse en Waalse wetgeving en praktijk. De vergelijking verrijkt de inzichten.

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sedert korte tijd scherpe aandacht op internationaal niveau. In 2016 publiceerde de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) zijn eerste ‘World Wildlife Crime Report’. Datzelfde jaar gaven Interpol en UN Environment een rapport uit getiteld ‘The rise of environmental crime – A growing threat to natural resources, peace, development and security’. Op Europees niveau werd, eveneens in 2016, een actieplan aangenomen tegen de illegale handel in wilde dieren en planten.

Hoe zit het met de biodiversiteitsmisdrijven in eigen land?

De Vlaamse en Waalse handhavingsdecreten van 2007-2009 hebben een omwenteling teweeggebracht in de sanctionering van milieumisdrijven in de beide gewesten. De evoluties zijn bijzonder uitgesproken inzake biodiversiteitsmisdrijven, waartegen voorheen amper werd opgetreden. Het zwaartepunt van deze misdrijven ligt in schendingen van de wetgevingen inzake natuurbehoud, bossen, jacht en visvangst. Maar ook andere regelgevingen spelen er een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de regelgeving inzake beschermde landschappen. Het aantal processen-verbaal aangaande biodiversiteitsmisdrijven is de voorbije jaren zowel in Vlaanderen als Wallonië zeer sterk gestegen. Wat hierin zeker speelt, is dat verbalisanten weten dat er thans aan deze processen-verbaal gevolg wordt gegeven.

In het kader van twee studiedagen inzake biodiversiteitscriminaliteit in eigen land (Gent, 17 november 2017 en Louvain-la-Neuve, 15 december 2017) is een boek over het onderwerp in aantocht: Carole M. Billiet & Charles-Hubert Born (eds.), In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden. Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land – Des savannes flamandes et forêts pluviales wallonnes. La criminalité en matière de biodiversité chez nous. Het wordt uitgegeven door die Keure (Brugge) en verschijnt normaliter in maart 2018.

Dit boek zal, voor België, het eerste zijn over dit precieze onderwerp. Voor de realisatie ervan werden honderden onuitgegeven sanctionerende bestuursbeslissingen en tientallen onuitgegeven strafrechtelijke uitspraken verzameld en geanalyseerd. We vergelijken de stand van zaken, de regelgeving en de handhavingspraktijken in het Vlaamse Gewest met die uit het Waalse Gewest. De vergelijking staat toe grondiger inzichten te verwerven. Het boek biedt de lezer echter niet uitsluitend informatie over de handhavingswetgeving en -praktijk maar bevat ook rechtstreeks nuttige informatie vanuit andere wetenschapsvelden, met name de criminologie, de ecologie en de milieueconomie.


Verwante expertise: Leefmilieu

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.