Specialisten in publiekrecht

Onze aanpak

Onze cliënten kunnen rekenen op een team van specialisten dat samen met hen op zoek gaat naar degelijke en duurzame oplossingen.

 • Teamwork

  We zijn allemaal verschillend en hebben elk onze specialiteit. Dat betekent dat we elkaar mooi aanvullen en dat we als team tot innoverende oplossingen kunnen komen.

 • Specialisten in publiekrecht

  Het publiekrecht in al zijn facetten is ons vakgebied. We willen met onze rechtspraktijk graag bijdragen tot het welzijn van onze medeburgers.

 • Multidisciplinaire aanpak

  Onze cliënten hebben vaak te maken met een ingewikkelde problematiek. Wij kunnen hen het beste helpen door de zaak vanuit verschillende zienswijzen te benaderen.

Hebt u plannen, vragen?

Bel ons op +32 (0)2 899 98 00 of stuur een mailtje naar info@equal-partners.eu, voor een afspraak. We zullen met plezier samen met u bekijken hoe we kunnen samenwerken.

Praktijkgebieden

We bieden een geïntegreerde expertise in verschillende praktijkgebieden. Ons uitgebreide aanbod omvat bovendien méér dan alleen de juridische aspecten.

 • Economie en overheidsfinanciën

  (Semi-)overheidsinstellingen vervullen een cruciale rol voor de economische ontwikkeling. Ons team hanteert een algemene benadering van de vraagstukken waarmee de actoren uit die sector worden geconfronteerd en begeleidt hen naar passende oplossingen.

  Meer weten

 • Energie

  De energieproblematiek is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het EQUAL-team helpt overheidsdiensten en particuliere ondernemingen met zijn bewezen vakkennis en een langetermijnvisie in deze sector.

  Meer weten

 • Handhaving

  Het handhavingsrecht is alomtegenwoordig. Toezicht en sanctionering zijn onmisbaar waar beleid wordt gevoerd met rechtsregels. EQUAL geeft ondersteuning in handhavingstrajecten aan overheden, ondernemingen, vzw’s en particulieren.

  Meer weten

 • Leefmilieu

  Milieuzorg is vandaag de dag een vanzelfsprekend aandachtspunt. Ons leven hangt er immers vanaf. EQUAL begeleidt actoren uit de openbare en de particuliere sector die zich grondig en met aandacht voor de toekomst over dit onderwerp willen buigen.

  Meer weten

 • Mobiliteit

  De mobiliteit is een van de cruciale uitdagingen van onze tijd. Het is ook een complexe materie met tal van juridische aspecten. EQUAL probeert tussen alle belanghebbenden een dialoog tot stand te brengen om tot passende oplossingen te komen.

  Meer weten

 • Overheidsbeleid en juridische teksten

  Hervormingen zijn mooi, maar de overheidsdiensten moeten ze eerst in wet- en regelgeving gieten en dat is niet eenvoudig. Wij kunnen input geven vanaf de formulering tot de definitieve goedkeuring van een wettekst.

  Meer weten

 • Overheidsopdrachten en PPP

  Openbare aanbestedingen zijn vandaag de dag een bijzonder ingewikkelde, maar essentiële materie voor de bedrijfswereld. Ons team biedt u een complete expertise in dit specialisme.

  Meer weten

 • Privacy & persoonlijke gegevens

  Voor iedere Europese burger is de bescherming van persoonsgegevens een fundamenteel recht, zowel op het internet als elders. Het EQUAL-team helpt private bedrijven om te voldoen aan de relevante wetgeving hieromtrent.

  Meer weten

 • Vastgoed en stadsplanning

  De inrichting van stad en platteland draagt bij tot een grotere maatschappelijke harmonie. De overheid en de gemeente zijn van essentiële betekenis voor dit domein en kunnen al vele jaren bij ons terecht voor begeleiding op dit vlak.

  Meer weten

 • Volksgezondheid

  Zowel de burgers als de overheid zijn ongetwijfeld sterk bekommerd om de volksgezondheid. EQUAL heeft de ambitie alle betrokken actoren te helpen hun levenskwaliteit te behouden en te verbeteren.

  Meer weten