Mobiliteit

De mobiliteit is een cruciale uitdaging. Zij staat zowel op de agenda van de overheid, die het beleid en de hervormingen uitvoert, als op die van de privésector, die zijn activiteiten dient aan te passen aan nieuwe vormen van mobiliteit.

Een kruispunt van belangen

Mobiliteit is een onderwerp op zich, aangezien ze te maken heeft met allerhande vervoerswijzen en met verschillende juridische vakgebieden.

Bepaalde juridische vraagstukken vormen het stramien waarin een heleboel onderwerpen samenkomen: de vraag of de dienstverlening via belastingen door de gebruikers moet worden betaald, het beheer van de infrastructuren, het aanwenden van overheidsfinanciën, publiek-private samenwerking, burgerparticipatie, de afstemming van het mobiliteitsbeleid op de bestaande teksten, de naleving van de wet- en regelgeving van de verschillende bevoegde overheden, van Europa tot de gemeente, overheidsopdrachten enz.

Dialoog tot stand brengen

De uitvoering van economisch geschikte maatregelen, die ook doeltreffend zijn in het beperken van allerlei vormen van hinder, begint vaak bij een positieve dialoog tussen de verschillende belanghebbenden. Ieders eigenheid verdient daarbij respect.

De oplossing van mobiliteitsvraagstukken veronderstelt dus een grondige kennis van de problemen, van de betrokken institutionele actoren en van de wet- en beleidsteksten en plannen waaraan zij zich dienen te houden.

Advocatenkantoor EQUAL heeft ervaring opgedaan op het gebied van infrastructuur voor alle vervoerswijzen, en van projecten die momenteel volop in de belangstelling staan: intermodaal vervoer, rekeningrijden, carsharing, de evolutie in de wereld van het taxivervoer, initiatieven van steden voor kwetsbare weggebruikers, parkeerproblemen, enz.

Het EQUAL-team

Het hele EQUAL-team staat tot uw dienst. Neem gerust contact op om samen met ons een oplossing te zoeken.