Privacy & persoonlijke gegevens

De RGPD/ GDPR, de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft betrekking op alle sectoren. Het bepaalt de regels voor de verwerking van persoonsgegevens voor heel Europa.

Een cruciaal doel

Big data, databases, listing, cloud, etc. de informatie- en communicatietechnologieën genereren een enorme hoeveelheid dataverkeer, waarvan het merendeel van persoonlijk aard is.

De overheid heeft terecht besloten om het gebruik van de verwerking van dergelijke gegevens te reguleren opdat de fundamentele rechten van personen op het gebied van de bescherming van de privacy gewaarborgd zijn.

Maar de toepassing van deze regels is in de praktijk complex!

Het Equal-team geeft gehoor aan deze problemen en wenst bedrijven en publieke- en semipublieke organisaties bij te staan wanneer deze moeilijkheden ondervinden om te voldoen aan de wetgeving op dit vlak.