Bénédicte De Beys

Bénédicte De Beys

Ik werk in het publiekrecht, met nadruk op het economische publiekrecht. Dossiers die ik behandel hebben betrekking op de overheid, of op ondernemingen die in relatie staan tot de overheid, en zijn gericht op de uitvoering van maatschappelijke projecten.

Ik hou vooral van de diversiteit in mijn activiteitensector, van het feit dat je er werkt op de middellange tot lange termijn en voor dossiers met maatschappelijke relevantie. Ik ben graag betrokken bij institutionele hervormingen, waar ik help om nieuwe structuren en nieuwe beleidsmaatregelen tot stand te brengen.

Ik ben gespecialiseerd in de wetgevingstechniek. Dat betekent dat ik samen met de overheid werk aan het opstellen van wetsontwerpen of besluiten, vanaf de allereerste versie tot de publicatie. Zo werk ik dus constructief mee aan de verandering die de overheid probeert te realiseren.

EQUAL is een project dat me zin geeft om verder mijn vak te blijven uitoefenen! Ik kan nu zelf mijn loopbaan uitstippelen en me de elementen van mijn vak eigen maken waar ik zo op gesteld ben: transparantie, autonomie, solidariteit en respect voor iedereen.