Overheidsbeleid en juridische teksten

Het overheidsbeleid is in onze complexe samenleving een doorwrocht systeem geworden dat het resultaat is van de werkzaamheden van een heleboel autoriteiten, organismen en juridische instanties.

Ministeriële kabinetten en overheidsdiensten op verschillende niveaus (federaal, gewestelijk, gemeentelijk) zijn bevoegd om het overheidsbeleid te vertalen naar de praktijk. Het overheidsbeleid is ook de zorg van overheidsbedrijven, instellingen van openbaar nut en alle besturen in de ruime zin van het woord.

Elk streven naar verandering, of gewoon maar elke beleidsmaatregel van de overheid, roept institutionele vragen op, kwesties in verband met overheidsmanagement, administratieve structuren of bedenkingen over de best passende juridische instrumenten. Het publiekrecht als instrument dat in dienst staat van het algemeen belang is ook volop aan het evolueren. De besluitvorming is zelf het resultaat van heel ingewikkelde processen.

Evenwicht en complementariteit

In België is de nood aan hervormingen hoog: of het nu gaat over de uitvoering van innoverende projecten op het vlak van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling of over de talrijke constitutionele ingrepen die de verschillende bestuurlijke niveaus van ons land verder vorm geven.

Hervormingen veronderstellen ook dat de burger en de privésector begrijpen wat er op het spel staat en dat er wordt gezocht naar evenwicht en complementariteit tussen de benaderingen van alle belanghebbenden.

Administratief recht en goed bestuur

Vraagstukken op het vlak van het overheidsbeleid vergen een ruime, maar accurate kennis van het algemeen publiekrecht en het administratief recht. Bij EQUAL is dat nu net de brede achtergrond die wij met elk dossier dat we behandelen nauwkeuriger invullen.

Deze vraagstukken vinden ook baat bij onze uitstekende kennis van de recentste technieken voor goed bestuur, in België of in het buitenland.

Tot slot helpen wij de overheid om de beoogde hervormingen in wet- en regelgeving te gieten, vanaf de eerste ontwerpen in de overheidsinstellingen, ministeriële kabinetten of andere publieke lichamen, tot de goedkeuring van de definitieve teksten. Daarvoor hebben we de nodige expertise in huis en beschikken we over een ruime ervaring in het schrijven van wetteksten.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.