Linli Pan - Van de Meulebroeke

Linli Pan - Van de Meulebroeke

Na het behalen van een master in publiekrecht aan de ULB en van een LLM Europees recht aan het College of Europe in Brugge, heb ik mij bij EQUAL en de Balie van Brussel aangesloten.

Ik specialiseer me in het economisch publiekrecht en het milieurecht.

In een steeds evoluerende wereld moeten we ons snel aanpassen aan belangrijke uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd door pragmatische en innovatieve oplossingen aan te bieden. In een tijd waarin alles versnelt, moeten we deze oplossingen echter in een perspectief van duurzaamheid plaatsen. Deze bekommernissen vormen de kern van mijn inzet binnen EQUAL.

Hoewel ik mijn studies heb aangevat met voornamelijk de verdediging van individuele belangen in gedachten, heeft het me niet veel tijd gekost om in te zien dat het publiekrecht wereldwijd kan bijdragen tot het bereiken van een betere samenleving. Het publiekrecht is een fundamenteel instrument om het 'samen leven' te organiseren en de uitoefening van mijn vak laat me toe om concreet een steentje bij te dragen bij projecten van algemeen nut.

Ik ben vastbesloten om een echte vertrouwensband met mijn cliënten op te bouwen die gebaseerd is op het naar hen luisteren en het begrijpen van hun behoeften. In mijn praktijk verstrek ik bijstand aan overheden en haar partners bij het opstellen van openbaar beleid in het kader van de uitdagingen waaraan zij moeten tegemoetkomen en beantwoord ik hun vragen met betrekking tot de uitoefening van hun activiteiten. Dit vereist een grondige kennis van de betrokken kwesties en laat me toe dagelijks over zeer diverse domeinen bij te leren. Werken bij EQUAL biedt me de mogelijkheid om deel uit te maken van een gewaagd en visionair project, gedreven door een toegewijd team met waarden die ik volledig onderschrijf.