Leefmilieu

Milieubescherming is een zaak van levensbelang geworden en onze bekommernis voor de toekomstige generaties dwingt ons tot verantwoord handelen. EQUAL begeleidt overheidsdiensten en actoren uit de privésector.

Een uitgebreide en transversale praktijk

Het milieurecht als rechtsgebied bestaat nog niet heel lang. Het is ontstaan uit de bewustwording van het grote publiek dat duurzame ontwikkeling en verantwoord handelen noodzakelijk zijn om de generaties na ons niet met onze ecologische schulden op te zadelen. Het milieurecht is een rechtsgebied dat nog steeds in volle ontwikkeling is en gelijke tred houdt met wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en met de maatschappelijke vooruitgang.

Het milieurecht zoekt naar oplossingen om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. Heel wat thema's komen daarbij aan bod: natuurbescherming en natuurbehoud, een rationeel beheer van de grondstoffen, de strijd tegen de milieuhinder die het gevolg is van wat wij mensen doen en van onze achteloze spilzucht, maar ook ruimtelijke ordening en het behoud van ons onroerend erfgoed.

Duurzame en pragmatische oplossingen

Het milieurecht dwingt ons er dus toe om transversale, algemene, pragmatische en duurzame oplossingen te zoeken die zowel in de tijd als in de ruimte doeltreffend zijn. Daarvoor moeten we de huidige en de toekomstige belangen tegen elkaar afwegen.

Bij EQUAL kunnen we bogen op een grondige kennis van de verschillende takken van het milieurecht. Daardoor kunnen we onze cliënten wegwijs maken en hen bijstaan in hun zoektocht naar antwoorden voor hun milieuvraagstukken.