Camille de Bueger

Camille de Bueger

Ik ben voornamelijk actief op het gebied van milieurecht, energierecht, stedenbouwrecht en algemeen publiekrecht, waaronder ook de fiscaliteit van gemeentebesturen.

Deze domeinen interesseren me vooral omdat ze een belangrijke rol spelen in de overgang naar een duurzamer beheer van ons land en, op grotere schaal, onze planeet.

Mijn rol in publiekrechtelijke zaken, en dan met name voor de bovenstaande onderwerpen, bestaat erin private en publieke actoren te adviseren, te ondersteunen en te verdedigen. Ik werk met hen samen tijdens de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering en als het project eenmaal loopt. In het kader van geschillenbeslechting vind ik het essentieel om tot een redelijke minnelijke schikking te komen vooraleer juridische stappen te ondernemen.

Het wettelijke kader voor stedenbouw, milieu en energie evolueert voortdurend onder invloed van de Belgische en Europese wetgeving. Het is dus noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven. Naast de pedagogische doelstellingen en de contacten in het veld is dat de reden waarom ik over deze boeiende onderwerpen schrijf en waarom ik betrokken ben bij de verschillende opleidingen die EQUAL organiseert.

Ik heb voor EQUAL gekozen omdat de waarden van dit project overeenstemmen met de waarden die ook altijd mijn eigen keuzes hebben gestuurd. Ik sta achter verandering door en voor ons, wat tot uiting komt in onze slogan ‘law for better living’. Ik ben ervan overtuigd dat het recht een van de nuttigste en doeltreffendste manieren is om de samenleving te doen evolueren naar een betere wereld.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.