Energie

De energieproblematiek komt om de hoek kijken bij een heleboel uitdagingen: de overgang naar nieuwe energievormen, het beheer van het energieverbruik, decentralisatie van de productiemiddelen, een vrijgemaakte, mondiale markt, enz.

Een nieuw domein dat steeds verder om zich heen grijpt

Het energievraagstuk heeft in de afgelopen vijftien jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. Voor die tijd ging het om een uiterst specifiek probleem dat slechts een paar industriële actoren aanging, georganiseerd in een horizontale sector. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een probleem dat een massa vragen oproept in alle lagen van de maatschappij. De antwoorden op dit probleem hebben verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven van de burgers en voor het bedrijfsleven. Niemand kan er nog omheen, ook wij niet.

De openstelling van de elektriciteits- en gasmarkt, opgelegd door de Europese Unie, en de explosieve toename van de vraag naar energie ten gevolge van de mondialisering hebben dit in de hand gewerkt.

Door deze evolutie van de energiemarkt hebben zich nieuwe rechtsgebieden ontwikkeld die in synergie daarmee functioneren. Denken we maar aan het consumentenrecht, het administratief recht in verband met vragen over regulering en groenestroomcertificaten, het mededingingsrecht of het milieurecht. Oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen kunnen er alleen maar komen als we al die verschillende invalshoeken met elkaar combineren.

Vandaag anticiperen op de vraagstukken van morgen

De herstructurering van de energiemarkt stelt zowel de overheid als de privésector voor nieuwe uitdagingen. Dankzij onze ruime ervaring in deze verschillende rechtsdomeinen, kan EQUAL de actoren een helpende hand bieden.

Een multidisciplinaire aanpak, een grondige kennis van de horizontale en verticale werking van de energiemarkt, een brede systeemvisie op de energievraagstukken zijn de troeven die wij onze cliënten toespelen.