Economie en overheidsfinanciën

De overheid is actief op alle fronten: overheidsinstellingen moeten een traditionele rol vervullen maar ook inspelen op wat in een mondiale economie van hen wordt verwacht.

Uitdagingen bij de vleet

Ze treden op als toezichthouder en wegen op de reorganisatie van de markten, maar ze drukken ook hun stempel op de economische ontwikkeling en steunen de groei; ze vullen leemten waar het privé-initiatief tekortschiet, ze redden ondernemingen in moeilijkheden en spannen zich in om de crisis te bestrijden.

Sinds de financiële crisis van 2008 krijgen ze de zware rol van redder van het economische systeem toebedeeld. Bovendien moeten ze de energietransitie in goede banen leiden, toestemming geven voor gigantische investeringen in openbare infrastructuren om de uitdagingen van mobiliteit en milieu het hoofd te kunnen bieden. Die opdrachten moeten ze dan op de koop toe nog tot een goed einde proberen te brengen in een klimaat van nooit eerder geziene overheidsschulden en een nijpende begroting.

Er moeten nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord door strategische partnerschappen te sluiten, ook met de particuliere sector, door overheidsinstellingen te herstructureren of nieuwe instellingen in het leven te roepen, of door de gebruikers van infrastructuren en openbare diensten daaraan te laten participeren.

Juridische begeleiding van overheidsdiensten

Het EQUAL-team heeft ruime ervaring met de begeleiding van overheidsdiensten en hun privépartners op al die domeinen. Het team heeft multidisciplinaire inzichten verworven in de reële problematiek die om oplossingen vraagt, wat betekent dat de cliënten kunnen rekenen op een écht strategisch partnerschap met onze medewerkers.

Een duurzame juridische oplossing komt maar tot stand op grond van inzicht in de onderliggende economische, financiële, politieke en maatschappelijke context. Dat is de kijk van EQUAL op het economisch recht en de overheidsfinanciën.