Volksgezondheid

Zowel de burgers als de overheid zijn ongetwijfeld sterk bekommerd om de volksgezondheid. EQUAL heeft de ambitie alle betrokken actoren te helpen hun levenskwaliteit te behouden en te verbeteren.

Milieubescherming maakt absoluut ook deel uit van die doelstelling.

Milieu

Alle normen die de voorbije decennia voor het milieu zijn ingevoerd, streven twee fundamentele doelstellingen na: het milieu (lucht, water, bodem en biodiversiteit) vrijwaren van de negatieve invloed van menselijke activiteiten en de gezondheid van de mens beschermen.

Iedereen ziet ongetwijfeld onmiddellijk dat beide doelstellingen sterk met elkaar verweven zijn. De mens kan maar in goede gezondheid verkeren als hij zich in een gezond milieu beweegt.

Equal specialiseert zich in dossiers waarbij alles in het werk wordt gesteld om de menselijke activiteit af te stemmen op de strijd tegen klimaatopwarming, een duurzaam bodemgebruik, een weloverwogen exploitatie van de waterbronnen en een circulaire economie die producten op het einde van hun levensduur opnieuw in de economische cyclus brengt.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.