Overheidsopdrachten en PPP

Overheidsopdrachten (openbare aanbestedingen, PPP, concessies e.d.) zijn van cruciaal belang voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Met elke behoefte van een overheidsinstelling hangt ook een oproep tot mededinging van de marktdeelnemers samen.

Overheidsopdrachten zijn daardoor goed voor 17% van het bbp van de Europese Unie. Ons team beschikt over een unieke en complete expertise in deze materie. Het kan worden ingeschakeld in alle fasen van de opdracht, vanaf de opstelling tot de uitvoering ervan, zowel bij de overheid als bij privébedrijven.

Equal helpt de aanbestedende diensten bij de omschrijving van hun behoeften, met name door hen een geïnformeerde keuze te laten maken van het contracttype, de structuur van de opdracht en de procedure die het beste passen bij de situatie in kwestie.

Deze bijstand bestaat doorgaans uit een van de volgende activiteiten:

  • vaststelling, identificatie en structurering van de behoefte,
  • nalezen of opstellen van de aanbestedingsdocumenten,
  • analyse van de inschrijvingsdossiers of offertes,
  • onderhandeling met de privépartner,
  • nalezen of opstellen van de inschrijvingen, de gunningsbeslissing en de kennisgevingsbrieven.

Wij helpen ook regelmatig marktdeelnemers bij het indienen van een inschrijving die optimaal beantwoordt aan de verwachtingen van de aanbestedende dienst. Tot slot is het ook nog mogelijk dat er zich tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht problemen voordoen. Dan is het alle hens aan dek om een rechtsvordering in te stellen of onderhandelingen te starten met het oog op een minnelijke schikking.

Geschillen

De geschillenregeling bij overheidsopdrachten maakt een belangrijk deel uit van onze activiteiten. EQUAL begeleidt de aanbestedende diensten en marktdeelnemers wanneer ze verhaal zoeken bij de bevoegde rechtbank - een burgerlijke rechtbank of de Raad van State. We zullen voor de marktdeelnemer nagaan of het opportuun is om een rechtsvordering in te stellen en, zo ja, daarvoor het nodige doen, of we zullen voor de aanbestedende dienst een doeltreffende verdediging uitstippelen of het kwestieuze vonnis opnieuw ter discussie stellen.

Naast deze gunningsgeschillen stellen wij ook dagelijks procedures in betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten.

Zoeken naar een alternatieve oplossing

We zijn ons ervan bewust dat met een gerechtelijke procedure niet elke vorm van onenigheid kan worden opgelost. Vaak verdient het de voorkeur om op zoek te gaan naar een andere, innoverende oplossing die alle partijen - ten minste gedeeltelijk - tevreden stelt. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om, zo mogelijk, een dergelijke oplossing te zoeken en helpen we u om eventuele onderhandelingen te faciliteren met het oog op een minnelijke schikking.

Een proactieve aanpak

Onze teamleden geven regelmatig opleidingen over overheidsopdrachten of publiceren er artikelen over. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden die wij u bieden om basisreflexen aan te kweken inzake overheidsopdrachten of om een bepaald onderwerp in dit vakgebied uit te diepen.

Het EQUAL-team

Het hele EQUAL-team staat tot uw dienst. Neem gerust contact op om samen met ons een oplossing te zoeken.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.