EQUAL is het jaar 2015 begonnen met 16 en eindigt het … met 20! - Pierre van den Broeck
Photo: Pierre van den Broeck

- door Equal team

EQUAL is het jaar 2015 begonnen met 16 en eindigt het … met 20!

Negen maanden geleden stonden 14 advocaten en 2 assistentes aan de wieg van het project Equal. Sinds de ingebruikname van ons nieuw kantoor en enige aanpassing aan dit nieuwe leven is ons team beetje bij beetje gegroeid.

Eerst hebben wij in augustus meester Louis Vansnick mogen verwelkomen in ons team. Meester Vansnick is advocaat aan de Franstalige balie van Brussel en werkt hoofdzakelijk in de materies ruimtelijke ordening, stadsplanning en vastgoed.

Kort daarop hebben meesters Audrey Baeyens en Béryl de Magnée ons in september vervoegd.

Meester Baeyens is ingeschreven bij de Nederlandstalige balie van Brussel en is gespecialiseerd in milieurecht.

Meester de Magnée is stagiaire bij de Franstalige balie van Brussel.

Ten slotte, op ditzelfde ogenblik, staan wij op het punt nog een nieuw lid in ons team te verwelkomen: Meester Toby De Backer. Meester De Backer is een stagiair bij de Nederlandstalige balie van Brussel.

Wij sluiten het jaar dus af zoals wij het zijn begonnen: in schoonheid!

Verwante expertise: EQUAL dag na dag