De Nobelprijs voor Vrede, 376 redenen om te hopen - Steve Snodgrass Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Photo: Steve Snodgrass Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

- door Equal team

De Nobelprijs voor Vrede, 376 redenen om te hopen

Op 7 oktober 2016, heeft het Nobelprijscomité haar meest prestigieuze prijs uitgereikt: de Nobelprijs voor Vrede.

Eén man uit 376 kandidaten werd weerhouden.

De redenen daartoe, de redenen waarom de andere kandidaten niet werden uitgekozen blijven onbekend. Dit zal binnen 50 jaar geschieden ten einde het geheim van de stemmingen te verzekeren.

Naast deze benoeming en de kandidaten, is de Nobelprijs van belang voor de onderliggende ambitie: een persoon, een groep personen en meer nog een project in het daglicht brengen die beogen vrede te brengen tussen de volkeren.

Haast op hetzelfde ogenblik werd een andere man aangesteld om de vrede te vertegenwoordigen, om de vrede te zoeken, niet enkel tussen mensen maar tussen de volkeren: de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Wellicht zullen deze keuzes worden besproken. Wellicht worden deze reeds her en der betwist. Wellicht ook wordt de politieke achtergrond van deze keuzes terecht of ten onrechte aangekaart.

Deze kritiek over deze instellingen en deze mensen, evenwel, is van weinig belang. Naast deze twee instellingen, naarst deze twee mensen, naast de honderden kandidaten hebben deze allen één iets gemeenschappelijk; wat zij delen en wat niemand redelijkerwijze kan betwisten is een enkel en eenvoudige doelstelling: beter samenleven. Deze doelstelling, dit project is, middels alle initiatieven om ze door te voeren, deze van het recht: aan de bestemmelingen van de rechtsnormen toelaten om beter samen te leven. En daarom verheugen wij ons op deze benoemingen…

Verwante expertise: EQUAL dag na dag

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.