Nieuwe Drempelwaarden In Voorbereiding - seier+seier - CC BY 2.0
Photo: seier+seier - CC BY 2.0

- door Equal team

Nieuwe Drempelwaarden In Voorbereiding

De Europese Commissie heeft onlangs aan de Lidstaten de ontwerpen van de nieuwe drempelwaarden.

Dit voorstel betreft de nieuwe drempelwaarden voor de toepassing van de Europese richtlijnen 2014/24/EU (overheidsopdrachten in de klassieke sectoren), 2014/25/EU (overheidsopdrachten in de speciale sectoren) en 2014/23 (concessieovereenkomsten) meegedeeld.

De Commissie voorziet dat de drempels met ingang van 1 januari 2018 als volgt zullen worden verhoogd:

  • € 221.000 excl. btw (i.p.v. € 209.000 momenteel) voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten gegund door plaatselijke overheidsinstanties en voor overheidsopdrachten voor leveringen gegund door centrale overheidsinstanties die werkzaam zijn op het gebied van defensie;
  • € 144.000 excl. btw (i.p.v. € 135.000 momenteel) voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten gegund door de federale Staat;
  • € 443.000 excl. btw (i.p.v. € 418.000 momenteel) voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten gegund door aanbestedende instanties;
  • € 5.548.000 excl. btw (i.p.v. € 5.225.000 momenteel) voor de overheidsopdrachten voor werken en voor concessieovereenkomsten.

De Lidstaten mogen tot 3 november over de voorgestelde drempelwaarden advies geven. De verordening die de nieuwe drempelwaarden vaststelt voor de toepassing van de voormelde richtlijnen zou ten laatste in december worden bekendgemaakt.

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP