Equal verwelkomt twee nieuwe vennoten ! - Pierre van den Broeck
Photo: Pierre van den Broeck

- door Equal team

Equal verwelkomt twee nieuwe vennoten !

Ons kantoor kan met plezier aankondigen dat Jennifer Duval en Sophie Jacques zijn genomineerd als vennoten van Equal.

Zowel Jennifer als Sophie werken reeds sinds hun inschrijving aan de balie samen met de andere leden van het team van Equal. Beiden stonden bovendien met enthousiasme mee aan de wieg van Equal.

Jennifer Duval is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht, meer bepaald in overheidsfinanciën. Het is dan ook vanuit dat perspectief dat zij diverse overheden bijstaat bij de oprichting van bedrijven of publiek-private samenwerking. Daarnaast is zij ook gespecialiseerd in de normen SEC 2010 en heeft zij dit jaar een interuniversitair certificaat in overheidsfinanciën behaald.

Sophie Jacques is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht. In het bijzonder openbare aanbestedingen geniet haar aandacht. Zij staat hoofdzakelijk aanbestedende overheden bij in de uitvoering van hun aanbestedingen. In dat opzicht heeft Sophie ook een expertise ontwikkeld binnen de geschillenbeslechting over de toewijzing en uitvoering van overheidsopdrachten.

Verwante expertise: EQUAL dag na dag