In een omzendbrief van 17 februari 2016 werd het toepassingsgebied van het decreet van het Waalse Gewest van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen verduidelijkt - Ka!zen - CC BY 2.0
Photo: Ka!zen - CC BY 2.0

- door Louis Vansnick

In een omzendbrief van 17 februari 2016 werd het toepassingsgebied van het decreet van het Waalse Gewest van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen verduidelijkt

De Waalse Minister van Economie neemt de projecten met betrekking tot de benzinestations onder de loep!

Op 17 februari heeft de Waalse Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering een omzendbrief goedgekeurd waarin “het toepassingsgebied van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen wordt verduidelijkt”.

Na te hebben herhaald dat het decreet betreffende de handelsvestigingen slechts van toepassing is op “kleinhandelsvestigingen”, nl. “elke distributie-eenheid die gewoonlijk in eigen naam en voor eigen rekening handelswaar aan consumenten verkoopt zonder dat de handelswaar andere bewerkingen dan de in de handel gebruikelijke manipulaties ondergaat”, verduidelijkt de Minister dat de “benzinestations, de kledingverkoop, de keukenontwerpers, de showrooms in de ruime zin van het woord met inbegrip van deze in de automobielsector en de doe-het-zelf-winkels” eveneens worden beoogd.

De omzendbrief richt zich vervolgens op projecten met betrekking tot de benzinestations. Ter herinnering, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari 2015, moeten enkel de kleinhandelsvestigingen met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m² een “vergunning voor een handelsvestiging” aanvragen. De Minister verduidelijkt dat, indien het gaat om benzinestations, laadzones van brandstof en de eventuele winkel moeten worden meegeteld in de berekening van de netto-handelsoppervlakte.

De minister verduidelijkt daarnaast nog enkele stedenbouwkundige aspecten over winkelcentra die verband houden met winkelcentra die onder andere een tankstation omvatten. Deze omzendbrief is derhalve bijzonder belangrijk voor de vergunningen die betrekking hebben op de constructie en uitbating van benzinestations, aangezien er in dat geval in het Waalse Gewest een geïntegreerde vergunning in de zin van het decreet van 5 februari 2015, en geen “loutere” globale vergunning, zal moeten worden aangevraagd.

Verwante expertise: Leefmilieu, Vastgoed en stadsplanning