Verdeling van opdrachten in percelen : toekomstige regelgeving - Zdenko Zivkovic - CC BY 2.0
Photo: Zdenko Zivkovic - CC BY 2.0

- door Equal team

Verdeling van opdrachten in percelen : toekomstige regelgeving

Nieuwe verplichting tot het verdelen van overheidsopdrachten in percelen.

De wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten verplicht de aanbestedende overheden om voortaan overheidsopdrachten met een geschatte waarde van minstens 135.000 euro (exclusief BTW) in percelen te verdelen. De aanbestedende overheid kan hiervan afwijken, als zij deze afwijking in het bestek motiveert. Een gegronde reden zou zijn dat de natuur van de door de overheidsopdrachten gevraagde prestaties zich niet tot het opdelen van de overheidsopdracht leent.

Bijgevolg wordt de opdeling in percelen binnenkort het leidend principe. Deze verplichte opdeling moet de concurrentie te versterken, met name door de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten te faciliteren.

Het al dan niet behalen van deze doelstelling zal afhangen van de wijze waarop de aanbestedende overheden deze verplichting in de praktijk omzetten. De overheidsopdrachtenreglementering bevat immers geen verplicht minimumbedrag per perceel. De toekomst zal dan ook uitwijzen in welke mate er sprake is van zogenaamde ‘schijnloten’.

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP