Verplichting om sociale clausules op te nemen in brusselse overheidsopdrachten - CC by 2.0 - Patricia M
Photo: CC by 2.0 - Patricia M

- door Equal team

Verplichting om sociale clausules op te nemen in brusselse overheidsopdrachten

De omzendbrief van de Brusselse regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten van 19 juli 2018, is op 1 januari 2019 in werking getreden.

De omzendbrief van de Brusselse regering van 19 juli 2018 betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten, verplicht de aanbestedende diensten die onder de bevoegdheid van de ondertekenende ministers vallen, om sociale clausules op te nemen:

  • in alle opdrachten voor werken van meer dan € 750.000;
  • in alle opdrachten voor diensten boven de drempel voor Europese bekendmaking en met een uitvoeringsduur van meer dan 60 kalenderdagen.

De verplichting is sinds 1 januari 2019 van toepassing op de gewestelijke entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wil zeggen de gewestelijke diensten, de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie en de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie.

De omzendbrief omvat echter ook uitzonderingen op deze verplichting:

  • Indien strikt noodzakelijk en na motivering, in geval van dwingende spoed.
  • Indien strikt noodzakelijk en na motivering, in geval van ontoepasselijkheid van de sociale clausules, met name bij bepaalde kaderovereenkomsten.
  • In overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten die uitsluitend kunnen worden uitgevoerd door een bepaalde marktdeelnemer om een van de redenen toegestaan door artikel 42, § 1, 1° d), 3° en 4° c) van de wet inzake overheidsopdrachten.
  • In overheidsopdrachten gegund via elektronische catalogus.

Ga naar het Belgisch Staatsblad voor de volledige tekst van de omzendbrief.

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP