Wijziging van de drempelwaarden op 1 januari 2018 - Michel de Broin, Dendrites - CC By 2.0
Photo: Michel de Broin, Dendrites - CC By 2.0

- door Equal team

Wijziging van de drempelwaarden op 1 januari 2018

De Europese verordeningen betreffende de nieuwe toepassingsdrempels werden bekendgemaakt op 19 december 2017. Deze verordeningen zouden tegen eind december worden omgezet in koninklijke besluiten.

Met ingang van 1 januari 2018 zullen de drempels als volgt zijn:


Nieuwe drempels

(2018-2019)

Oude drempels

(2016-2017)

Voornaamste eigenschappen

144,000

135,000

Onderhandeld zonder bekendmaking onder de waarde

Lot - formele motivering in geval van niet-toewijzing boven de drempel.

Voor bepaalde aanbestedende diensten die staten zijn: Europese bekendmaking Levering & Diensten boven de drempel.

221,000

209,000

Leveringen en diensten - Europese bekendmaking boven de drempel in Klassieke sectoren

443,000

418,000

Leveringen en diensten - Europese bekendmaking boven de drempel in bijzondere sectoren

2,274,000

2,612,000

Wachttermijn (standstill) bij opdrachten in werken – boven de drempel

5,548,000

5,225,000

Opdrachten voor Werken - Europese bekendmaking boven de drempel.

Het Equal-team wenst u een gelukkig nieuwjaar toe!

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP