De havens maken van de klimaatopwarming een van de drie belangrijkste milieuprioriteiten - Grégory Tonon  (CC BY 2.0)
Photo: Grégory Tonon (CC BY 2.0)

- door Equal team

De havens maken van de klimaatopwarming een van de drie belangrijkste milieuprioriteiten

Voor het eerst klasseert het wereldwijde netwerk van havensteden AIVP de klimaatverandering als een van de 3 belangrijkste milieuprioriteiten.

In haar nieuwsbrief nr. 909 van oktober 2019 heeft het AIVP aangekondigd dat "de vermindering van de CO2-uitstoot en de aanpassing van de infrastructuur nu op de eerste plaats komen. Steeds vaker echter werken de havens, de lokale overheden en de bedrijven in cluster samen om de uitdagingen op een globale manier aan te pakken, onder het oog van de burgers die in toenemende mate aandacht hebben voor hoe hun toekomst er zal uitzien. Tegelijkertijd heeft de IMO zonet belemmeringen weggewerkt voor de grensoverschrijdende opslag van kooldioxide, wat de de organisatie van de sector en de doeltreffendheid ervan zou moeten vergemakkelijken".

Dit is dus een grote primeur voor het AIVP. Deze classificatie is gebaseerd op het "ESPO Environmental Report 2019" dat een classificatie van de 10 belangrijkste havenprioriteiten weergeeft. Het laatste verslag geeft aan dat de 3 belangrijkste prioriteiten de volgende zijn: de luchtvervuiling, de verbetering van het energieverbruik en, ten slotte, de klimaatopwarming. De eerste twee prioriteiten zijn sinds 2016 identiek geklasseerd. Sinds 2017 verschijnt de klimaatopwarming echter in de top 10 prioriteiten van de havens. Zo werd de klimaatopwarming in 2017 en 2018 respectievelijk op de 10e en 7e plaats geklasseerd, terwijl de 3e belangrijkste prioriteit de geluidsoverlast was. De ESPO is de "Europese Havenorganisatie" en publiceert sinds 1996 periodiek en sinds 2016 jaarlijks milieuverslagen.

De Internationale Maritieme Organisatie IMO zet zich als lid van de Verenigde Naties actief in voor de verwezenlijking van het Programma voor duurzame ontwikkeling 2030 en voor de desbetreffende doelstellingen ervan. Het heeft overigens een document goedgekeurd waarin de verbanden tussen de activiteiten voor technische bijstand van de Organisatie en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling worden omschreven.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

- Website van ESPO

- ESPO Environmental report 2019

- Website van OMI

- Website van AIVP

Verwante expertise: Leefmilieu, Overheidsbeleid en juridische teksten