De CODT werd bijgewerkt in Wallonnië - Jedediah-Corwyn-Voltz-2
Photo: Jedediah-Corwyn-Voltz-2

- door Equal team

De CODT werd bijgewerkt in Wallonnië

Op 14 november 2019 werd het Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Milieuwetboek in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

In dit besluit wordt de lijst verduidelijkt die de werken, handelingen en installaties opsomt die, al naargelang het geval, worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, die een geringe impact hebben of waarvoor geen verplichte tussenkomst van een architect vereist is.

Het besluit voorziet ook andere wijzigingen zoals de mogelijkheid voor de gemeenten om de bijlagen (4 tot en met 11, 14 en 15) aan te passen in het kader van de toepassing van het reglement betreffende de bescherming van hun persoonsgegevens (AVG) en uitsluitend voor dit doel, en om de naam van de gemeente en haar logo toevoegen aan het aangepaste formulier.

Op 1 september 2019 trad dit besluit in werking. Desalniettemin worden de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, bebouwingsvergunningen of van een stedenbouwkundig certificaat nr. 2 waarvan de indiening, bevestigd met een ontvangstbewijs, of waarvan de ontvangst van de zending, bevestigd met een bericht van ontvangst van de post of gelijkgestelde, dateert van vóór de inwerkingtreding van dit besluit, verder behandeld op grond van de bepalingen die van toepassing waren op de datum van het ontvangstbewijs van de aanvraag.

De tekst van het Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling is beschikbaar op deze website.

Verwante expertise: Vastgoed en stadsplanning