Een nieuwe website voor EQUAL - EQUAL team
Photo: EQUAL team

- door Equal team

Een nieuwe website voor EQUAL

Voor deze website van EQUAL hebben we samengewerkt met Major Tom. We zullen regelmatig nieuws en artikelen publiceren om u te informeren over onderwerpen die ons bezighouden.

Vakgebieden en team

Op deze website wilden we vooral laten zien op welke vakgebieden we deskundig zijn. EQUAL is een advocatenkantoor dat op alle gebieden van het publiekrecht actief is. Dat kan misschien een beetje abstract klinken.

Daarom hebben we onze vakgebieden voorgesteld in 8 thema's die dichtbij de burger staan. We hopen daarmee de wereld van het recht een beetje toegankelijker te maken en te laten zien dat publiekrecht meer dan ooit een dynamisch domein is met concrete gevolgen voor het leven van iedere burger.

EQUAL is ook een team. De nieuwe website gaf ons de kans om onszelf uitgebreid voor te stellen, als advocaten en juridisch specialisten, maar ook als mensen.

Een blog van advocaten

Zoals gezegd is de wereld van het publiekrecht een dynamische wereld die voortdurend evolueert en nauw samenhangt met de grote maatschappelijke uitdagingen. Het publiekrecht is voor ons ook een belangrijk gegeven in onze samenleving.

Daarom vonden we het logisch om een blog in onze website op te nemen, zodat we onze ideeën en ervaringen met u kunnen delen.

Verwante expertise: EQUAL dag na dag

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.