Update: Observatorium voor de farmaceutische industrie - C.C. by S.A. 2.0 - Doni Fernandes
Photo: C.C. by S.A. 2.0 - Doni Fernandes

- door Equal team

Update: Observatorium voor de farmaceutische industrie

Deze 11 juni 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit van 25 mei 2018 houdende oprichting van een Observatorium voor de farmaceutische industrie gepubliceerd.

Dit observatorium, waarvan de oprichting werd voorgesteld door het platform “R&D Biopharma”, heeft tot doel te analyseren, evalueren en aanbevelingen te doen over de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector.

Uitgaande van bijzonder wetenschappelijke, economische en fiscale indicatoren zal het Observatorium toelaten om permanent de aantrekkelijkheid van België op farmaceutisch gebied te meten om deze sector te beschermen en te laten ontwikkelen.

Het Observatorium zal afhangen van de FOD Economie en zal bestaan uit zestien leden, benoemd door de Minister bevoegd voor Economie, uit verschillende profielen en uit verschillende achtergronden. Meer specifiek zal het Observatorium, naast de voorzitter met aantoonbare ervaring in de farmaceutische sector, worden samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de farmaceutische sector, een vertegenwoordiger van het FAGG, een vertegenwoordiger van het RIZIV, vertegenwoordigers van verschillende FOD’s (Volksgezondheid, Economie, Financiën en Buitenlandse Zaken), een vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau, een vertegenwoordiger van de NBB en verschillende vertegenwoordigers uit de academische wereld. Deze mandatarissen worden benoemd voor een hernieuwbare periode van vier jaar.

Met de oprichting van dit orgaan wil de federale regering de positie van België in farmaceutisch onderzoek en productie behouden en zelfs versterken.

Verwante expertise: Gezondheid en sociale zekerheid

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.