Rationalisering voor betere zorgverstrekking  - Anssi Koskinen - CC by 2.0
Photo: Anssi Koskinen - CC by 2.0

- door Equal team

Rationalisering voor betere zorgverstrekking

Op 26 juli 2018 werd de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Hierbij wordt een nieuwe financiering van de ziekenhuisactiviteit ingevoerd: het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis.

Het globaal prospectief bedrag per opname geldt enkel voor bepaalde groepen patiënten. Het betreft opnames die een standaardproces van zorg vereisen dat weinig verschilt tussen patiënten en tussen ziekenhuizen (ook laagvariabele cluster genoemd). Dit bedrag dekt, in eerste instantie, de zorgverstrekking voor een patiënt als ook het budget van financiële middelen in een door de Koning vast te leggen mate. Dit bedrag zal dus voorafgaand en onafhankelijk van het werkelijke zorgproces van de patiënt worden bepaald en dekt, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle kosten verbonden aan de opname van een patiënt in het ziekenhuis met inbegrip van de honoraria voor welbepaalde verstrekkingen.

Zoals blijkt uit de voorbereidende werkzaamheden, vormt het globaal prospectief bedrag per opname een eerste stap in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die reeds in het regeerakkoord van 2014 werd aangekondigd. In de toekomst zou dergelijk globaal bedrag alle nog bestaande vormen van financiering (BFM, honoraria op basis van de nomenclatuur, tegemoetkoming voor geneesmiddelen) moeten dekken, alsook een grotere groep patiënten moeten betreffen

Verwante expertise: Gezondheid en sociale zekerheid

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.