Inzagerecht en AVG – de Gegevensbeschermingsautoriteit geeft een berisping! - DPA (CC by 2.0)
Photo: DPA (CC by 2.0)

- door Equal team

Inzagerecht en AVG – de Gegevensbeschermingsautoriteit geeft een berisping!

De GBA heeft op dinsdag 9 juli jl. een berisping geformuleerd ten aanzien van een overheidsdienst, betreffende de informatie over en de toegang voor een betrokkene tot de over hem verzamelde persoonsgegevens. Hieronder volgt alvast wat toelichting.

Eerst en vooral moeten we de zaak in herinnering brengen. Het betreft de FOD Volksgezondheid, maar in tegenstelling tot wat onze intuïtie ons ongetwijfeld in het oor zou fluisteren, gaat het niet om persoonsgegevens in verband met gezondheid. De zaak draait evenmin om een patiënt. Waar gaat het dan wel om? Een gezondheidswerker, plaatsvervangend lid bij de geneeskundige commissie van de provincie Limburg. De FOD Volksgezondheid weigerde zijn benoeming en heeft tegelijkertijd zijn vorige benoeming ingetrokken. De klager heeft een beroep gedaan op zijn recht tot inzage om te weten te komen waarom die aanstelling hem werd ontzegd.

Maar wat wil nu het geval? De Geschillenkamer van de GBA had de FOD al in oktober 2018 bevolen om te reageren op het verzoek van de klager, maar de FOD is daar niet op ingegaan. De klager was de situatie beu en heeft opnieuw klacht ingediend bij de GBA. De FOD erkende vervolgens dat er problemen waren met de interne procedures, wat de GBA beschouwt als nalatigheid. Tot besluit gaf de GBA de FOD een berisping, met het bevel de beslissing bekend te maken op de website.

Wat moeten we hieruit besluiten?

Ten eerste moeten we eraan herinneren dat hier opnieuw wordt gedemonstreerd welke rol de GBA wenst te vervullen bij de uitvoering van de bepalingen van de AVG, met behulp van het hele juridische arsenaal waarover ze beschikt.

Ten tweede moeten we onderstrepen dat de GBA belangstelling blijft tonen voor overheidsdiensten, slechts een paar dagen nadat ze haar pijlen heeft gericht op een burgemeester die zijn voorbeeldfunctie niet heeft vervuld – in een affaire waarover we reeds verslag hebben uitgebracht.

Ten derde legt deze zaak opnieuw de nadruk op het feit dat alle spelers hun strategie in verband met de AVG moeten volhouden en handhaven.

Iedereen moet niet alleen interne procedures invoeren, maar moet er ook voor zorgen dat die doeltreffend werken. Gebeurt dat niet, dan zal de GBA in het beste geval een berisping geven.

Een goed verstaander …

Verwante expertise: Privacy en persoonlijke gegevens

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.