Bepalen de burgers de mobiliteit in Brussel? - Jean-Louis Zimmerman - CC By 2.0
Photo: Jean-Louis Zimmerman - CC By 2.0

- door Camille de Bueger

Bepalen de burgers de mobiliteit in Brussel?

"Make your Brussels Mobility", het door het Brussels Parlement uitgewerkte burgerpanel, heeft eind 2017 een ambitieuze resolutie over de toekomst van de Brusselse mobiliteit gepubliceerd.

"Make your Brussels Mobility" is een project inzake participatieve democratie dat werd uitgewerkt door het Brussels Parlement. De doelstelling van het burgerpanel "Make your Brussels Mobility" dat is samengesteld uit 40 burgers, is om te komen tot concrete aanbevelingen ter verbetering van de mobiliteit in Brussel, via ontmoetingen en debatten tussen Brusselse burgers. Het panel is op 21 en 28 oktober alsook op 18 en 19 november 2017 bijeengekomen.

Het panel heeft haar werkzaamheden voltooid op zondag 19 oktober 2017. Deze 40 panelleden die allen Brusselse burgers zijn en die werden samengesteld via een loting, hebben een burgerresolutie opgesteld en aangenomen.

In deze resolutie worden 5 hoofdthema's naar voren geschoven:

1. De communicatie

2. Het delen van de ruimte

3. De "Mobiliteitskaart"

4. De mobiliteitsmaatregelen

5. Het ontlasten van de stad

De tekst is heel ambitieus. Er wordt namelijk onder meer voorgesteld om:

  • "Eén enkel informatieplatform tot stand te brengen voor het vervoeraanbod in het Gewest" (p. 2);
  • "voor zover de afmetingen van de openbare weg dat mogelijk maken, eigen banen aan te leggen voor elke vervoerwijze, met passende afmetingen en fysiek scheiding, en daarbij prioritair rekening te houden met het verkeer: 1° van de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer; 2° van de andere motorvoertuigen" (p. 3);
  • "het gedeeld gebruik van de parkeerruimtes van de overheidsinstellingen, de privébedrijven en van elk nieuw gebouw met meerdere woningen verplicht te stellen bij elke aanvraag tot toekenning of vernieuwing van een milieuvergunning" (p.3);
  • “de implementatie van de “Mobiliteitskaart” van het type MOBIB voort te zetten en er daarbij voor te zorgen dat kan worden gebruikgemaakt van alle volgende vervoermiddelen en diensten, o.a.: MIVB; De Lijn; TEC; NMBS; Deelauto's; Deelfietsen; Deelscooters; Taxi's; Gebruik van transitparkings aan de rand van Brussel” (p.4) ;

Het burgerpanel verzoekt om:

  • "het algemeen belang boven de persoonlijke belangen te stellen bij het bepalen van de maatregelen en het nemen van beslissingen" (p. 5);
  • "een cordontol in te voeren rond Brussel voor de niet Brusselaars, volgens nog te bepalen uren en nadere regels, tegen een prijs die hoger is dan die voor het gebruik van het openbaar vervoer. Dankzij de opbrengsten ervan zouden de openbaarvervoervoorzieningen gefinancierd kunnen worden" (p.6);
  • openbare transitparkings tot stand te brengen bij de grote toegangspunten tot Brussel, op het grondgebied van het Brussels Gewest, als alternatief voor die tol: die parkings moeten bewaakt en uitgerust worden (wc’s, handelszaken, enz.)" (p.6),
  • en nog veel meer!

Deze resolutie zal vervolgens besproken worden in een parlementaire commissie, samengesteld uit 15 volksvertegenwoordigers, die speciaal voor deze gelegenheid zal worden opgericht.

Na bespreking in het Brussels Parlement zal deze tekst worden overgemaakt aan de Brusselse regering, die de aanbevelingen ervan in haar mobiliteitsplan "Good move" zal kunnen opnemen.


Meer op het Brussels Parlement website en vind hier de resolutie.

Verwante expertise: Mobiliteit