De rationalisatie van de gezondheidszorg binnenkort in werking - Anssi Koskinen - CC by 2.0
Photo: Anssi Koskinen - CC by 2.0

- door Equal team

De rationalisatie van de gezondheidszorg binnenkort in werking

In een blog van juli,bespraken we de wet 19/07/2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg. Hierbij wordt een nieuwe financiering van de ziekenhuisactiviteit ingevoerd,namelijk het globaal prospectief bedrag per opname.

Wij hadden gepreciseerd dat de uitvoeringsmodaliteiten van deze nieuwe vorm van financiering door de Koning zou worden bepaald.

Het is snel gedaan. Begin november keurde de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg. In dit stadium is het globaal prospectief bedrag per opname enkel toepasbaar voor een specifieke groep van patiënten, namelijk de laagvariabele patiëntengroep. Dit is een groep patiënten waarvoor de zorg goed standaardiseerbaar is en weinig varieert van patiënt tot patiënt en van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van juli 2018, zoals:

  • De aanduiding en definitie van de laagvariabele patiëntengroepen
  • De verstrekkingen en verblijven die niet gedekt zijn door het globaal prospectief bedrag
  • De berekeningsmethode van het globaal prospectief bedrag per opname, voor elk van de laagvariabele patiëntengroepen
  • De jaarlijkse herberekening van het globaal prospectief bedrag per patiëntengroep
  • Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de verstrekkingen die worden vergoed via het globaal prospectief bedrag

    Het is voorzien dat deze nieuwe financieringsvorm inwerking zal treden op 1 januari 2019. Dit koninklijk besluit zal dan ook binnenkort worden aangenomen.

Verwante expertise: Gezondheid en sociale zekerheid

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.