Wallonië begint participatieve democratie - Fluicity
Photo: Fluicity

- door Equal team

Wallonië begint participatieve democratie

Als onderdeel van het Waals Milieu-Gezondheidsplan 2019-2023, geeft Wallonië burgers het woord over verschillende onderwerpen via een digitale app en een internetplatform.

Op de app en de website "Flui.city" worden verschillende onderwerpen ter bespreking voorgesteld. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de discussie over het voorgestelde onderwerp of nieuwe ideeën en projecten voor te stellen voor discussie.

Het doel is burgers toe te laten hun ideeën en zorgen naar Waalse politici te sturen en de dialoog over actuele onderwerpen te openen. Op het webplatform definieert Fluicity zichzelf als "een platform voor digitale dialoog voor innovatieve gebieden". Momenteel zijn er twee gespreksthema's op het platform: waterkwaliteit en hormoonontregelaars. De andere voorgestelde onderwerpen waren: bodemverontreiniging van tuinen, biociden, ... Het is altijd mogelijk om een onderwerp voor discussie voor te stellen.

Aan jou de pen!

Verwante expertise: Leefmilieu, Gezondheid en sociale zekerheid

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.