Baptiste Conversano

Baptiste Conversano

Na mijn rechtenstudie heb ik ook een master internationale betrekkingen (specialisatie globalisering en overheidsbeleid) behaald aan de Université Libre de Bruxelles.

In oktober 2020 werd ik toegelaten tot de balie van Brussel. Na een eerste ervaring in een advocatenkantoor gespecialiseerd in stedenbouwrecht, ging ik in februari 2021 aan de slag bij Equal.

Binnen Equal leg ik me toe op overheidsopdrachten en PPS. Ik adviseer overheidsinstanties en inschrijvende bedrijven in de verschillende fasen van overheidsopdrachten en sta hen bij in geschillenprocedures.

Wat me daarin vooral boeit, is de diversiteit en complexiteit van overheidsopdrachten. Doordat ze raken aan alle domeinen van het economische leven – bouw, verzekeringen, telecommunicatie enz. – spelen ze een centrale rol in het juridische landschap. Aangezien overheidsopdrachten een brug slaan tussen de overheid en de inschrijvende bedrijven, is het cruciaal om de behoeften van alle partijen goed te begrijpen. Als advocaat bied ik ondersteuning aan de verschillende betrokkenen om hun projecten optimaal uit te voeren!

Ik zie het als een enorme kans dat ik me hier binnen Equal op kan toeleggen. Door de onderlinge samenwerking kunnen we immers een beroep doen op elkaars vaardigheden om de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen. Dankzij de Equal-visie, die de waarden van deze tijd vertegenwoordigt (bewustzijn, integriteit, vrijheid, soberheid), kunnen we het recht op een nieuwe manier benaderen en krijgt de rol van de advocaat zijn volle betekenis.

Uit mijn ervaring als hockeydoelman heb ik geleerd dat een overwinning altijd een teamprestatie is. Het team moet dan ook altijd centraal staan, zowel op sportief als op professioneel vlak!